Privacybeleid

Heads Academy hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie en gaat zorgvuldig met uw gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.